Imigrační

Imigrační

Po příletu na území USA vždy procházíte imigrační kontrolou ? pokud ještě pokračujete dál jedná se už o vnitřní lety a imigrační kontrolou pak neprocházíte. Když vystoupíte z letadla, projdete nejdříve polygonem chodeb než se objevíte v hlavní hale. Zde je několik otevřených buněk, kde jsou imigrační pracovníci. Před nimi se tvoří patřičné fronty. Hala je decentně rozpůlena na dvě časti ? pro ty lepších oblastí (západní Evropa, Japonsko, Kanada, Austrálie) a pro ty horší (východní Evropa, Rusko, Asie, Afrika). Zařaďte se do svojí časti. Buďte trochu psycholog a vyberte si klidného, tichého imigračního pracovníka, který svižně odbavuje. Taky se rozhlédněte jestli s Vámi nepřiletěla nějaká cestovka s Čechy nebo Slováky, kde by jste se mohl mezi ně vmísit.

Nemělo by Vás překvapit, že ve frontách se vcelku drze předbíhá. Doporučuji Vám být maximálně diplomatický, a nezúčastnit se této hry, která by mohla přejít v roztržku s některým temperamentním národem. Je to nejlepší cesta jak se velice rychle vrátit zpět. Ve frontě mějte v ruce připravený pas s vloženým (na straně s vízem) imigračním a celním formulářem, který jste vyplňovali v letadle. Imigrační pracovník se Vás může ptát (samozřejmě v angličtině) např. „Umíte anglicky?“, „Odkud jste?“, “ Jste v USA poprvé?? “ atd. Pokud neumíte anglicky nebo velmi málo, nemluvte anglicky vůbec, pokud umíte mluvte krátce a jasně, nezabíhejte do podrobností.

Jestliže imigrační pracovník, neshledá důvody proč by Vás do USA nepustil, dostanete razítko a datum maximálního pobytu do imigračního formuláře – „bílé karty“ jak se jí také říká, a pokračujete dále. V případě, že jste ho neuspokojil, zavolá kolegu, kteří Vás odvedou na podrobnější pohovor. Zde budete (pokud vás jede víc, tak každý zvlášť) znovu a několikrát dotázáni na podrobnosti Vaší cesty, ubytování v USA, peněžní hotovosti (s ohledem na datum Vaší zpáteční letenky), adresy Vašich přátel v USA, jak Čechů či Slováků, tak i Američanů, plánu cesty, způsobu přepravy po USA, budou Vám prohlídnuta zavazadla s podrobným komentářem všech věcí, které se tam jaksi nehodí (např. montérky na týdenní pobyt New Yorku s prohlídkou Sochy svobody, nebo zimní bunda na měsíční srpnovou dovolenou v Kalifornii, ani spací pytel nevyvolá u imigračních úředníků pocit „dovolené“, zejména když budete tvrdit, že máte zaplacený čtyřhvězdičkový hotel).

Celý pohovor bude veden ve Vaší rodné řeči. Jedná se o Čechy a Slováky, kteří pracují pro Americkou vládu. (Je samozřejmě výrazně snazší naučit Čecha či Slováka anglicky než Američana česky nebo slovensky). Pokud uspokojí Vaše odpovědi imigrační pracovníky, máte vyhráno a jste bez jakýchkoli sankcí vpuštěni na území USA. Jedinou nevýhodu to má, že zřejmě už nestihnete přípoj na další letadlo. Jestliže jste neuspokojili imigračního pracovníka, budete vyhoštěni. Imigrační úředník má neomezenou možnost kohokoli nevpustit na území USA a to bez jakéhokoliv vysvětlení, a to i v případě, že neshledal žádné důvody a i když Vám bylo řádně vydáno bez problémů vízum. Vy se samozřejmě můžete proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolaní řeší soud, proti rozhodnutí soudu není odvolání. Do soudu jste drženi v cele, což může trvat až 3 týdny.

Samotný proces trvá velice rychle 5-10 minut, soudce Vám přečte čeho jste se „dopustil“ a z jakým výsledkem se soud rozhodl. Otevřeně musím přiznat, že úspěch na vstup do USA u soudu je téměř nulový. To, na co máte nárok, a co velmi malá lidí využívá, je plné nahrazení nákladů na cestu v případě, že Vás imigrační úředník nevpustí na území USA, což v drtivé většině změní rozhodnutí úředníka a na nezbytně nutnou dobu (zpravidla do zpáteční letenky) Vám vstup na území USA umožní. Nebude Vám však hrazena cesta, pokud jste někdy v minulosti porušili zákony USA. Jedná se například o překročení doby pobytu kdykoli v minulosti v USA, než bylo úředně schváleno, což je častým důvodem k vrácení. A to i v tom případě, že poprvé pobyt překročíte, podruhé ne, potření ne, a po čtvrté Vás vrátí, že jste při prvním pobytu překročili. Když vše dobře dopadlo a vy projdete, vyzvedáte si zavazadlo (pokud necestuje s Vámi do cílové stanice).

Zavazadla vyjíždějí na kruhových pásech a každý si vyzvedne to svoje. Jednotlivé buňky kruhových pásů jsou využívány jednotlivými společnostmi. Pro rychlou orientaci nahlédněte do letenky s kterou společností jste letěl(a). Po té procházíte kolem imigračních úředníků, kteří si Vás můžou vzít stranou a znova se ptát (popřípadě prohlížet zavazadla). Po té vycházíte ven z letiště nebo pokračujete dál dalším letadlem.